Sidste nyt:

05. april 2019: Filskov Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling iht. vedtægter den 05. april 2019 på Filskov Kro.

Bestyrelsen vælger Claus Thorning ind i stedet for Jørn Arevad der ønsker at udtræde. Som suppleant valgtes Preben Hove Mikkelsen igen. 


12. marts 2019: Bestyrelsesmøde Filskov Kro. Dato for generalforsamling fastsættes.

11. november 2018: Bestyrelsesmøde Filskov Kro kl 1930.


17. april 2018: Bestyrelsesmøde Filskov Kro kl 1700.
Tommy Christensen tiltræder bestyrelsen i stedet for Preben Hove Mikkelsen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Tommy Christensen tiltræder som direktør i stedet for Lars Klingenberg Poulsen.


12. april 2018: Ejerbog opdateret og komplet. Erhvervsstyrelsens virk.dk opdateret med legale ejere over 5%: Den Jyske Sparekasse 31,3 %. Reelle ejere under 5%: Bestyrelsen


10. april 2018: referat af generalforsamling færdigt.

05. april 2018: fortegnelse over anpartshavere fra 1998 "støvet" op.


 04. april 2018: Filskov Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling iht. vedtægter den 04. april 2018 kl. 1900 på Filskov Kro. 

 Bestyrelsen uændret med Tommy Christensen som ny suppleant.


 16. februar 2018: Filskovs Fremtid Aps ´s hjemmeside  genopstår. 

 09. februar 2018: email adresse er igen etableret og brugbar