Filskovs Fremtid ApS
Vi hælper iværksættere på vej i Filskov
Vi hælper iværksættere på vej i Filskov
Start
Hvem er vi?
Bestyrelsen
Historie
Erhvervsregister
Kontakt
Historie

Historie
Indledende drøftelser i Kontaktudvalget om etablering af anpartsselskabsommer 1994
Første møde på Filskov Sognegård24. august 1994
Møde med Den jyske Sparekasse om investering i anparter28. september 1994
Tilsagn om 250.000 kr. fra Den jyske Sparekasse14. oktober 1994
Borgermøde på Filskov Sognegård22. november 1994
Start på husstandsindsamling af tilsagn om køb af anparter30. november 1994
Girokort sendt ud til anpartskøbere14. februar 1995
Stiftende generalforsamling 13. marts 1995
Første oplæg til nyt erhvervsområde i Filskov (ved biogasværket)28. marts 1995
Forslag til lokalplan for nyt erhvervsområde i Filskov (Industrikrogen)september 1995
Erhvervschef (finansiering: kommunen/erhvervsfremmestyrelsen)1. februar-31. juli 1996
Byggemodning af Industrikrogenefterår 1996
Ivar Hansen indvier industrihallen ”Filskovs Fremtid I” 29. maj 1997
Udlejning til Profil Fashion1. juni 1997
Konference for Filskovs erhvevsdrivende24. februar 2000
Profil Fashion opkøbes og fraflytter hallen 1. august 2000
SN Plast lejer en del af ”Filskovs Fremtid I”     1. januar 2001
 SN Plast lejer hele ”Filskovs Fremtid I” 1. juli 2001
Filskov Tømrer- og Maskinsnedkeri v/ Erling Dyrvig lejer ”Filskovs Fremtid I” 1. juli 2003

Filskov Maskin Teknik (FMT) køber industrihallen. 2007

 
StartHvem er vi?BestyrelsenHistorieErhvervsregisterKontakt